CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

GIỚI THIỆU

Chính sách bảo hành nhằm mục đích xác định trách nhiệm bảo hành cho các xe ô tô du lịch mới do Hyundai Thành Công phân phối đối với các hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất, trong các điều kiện sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đầy đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và chính sách bảo hành này. Trong suốt thời gian bảo hành, Hyundai Thành Công chịu trách nhiệm bảo hành (bao gồm phụ tùng (chi tiết có thể tháo rời) và nhân công) đối với các hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được qui định. Việc bảo hành được thực hiện bởi các Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công (“Đại Lý Ủy Quyền”) trên lãnh thổ Việt Nam. Bảo hành vẫn còn hiệu lực áp dụng khi xe ô tô được chuyển nhượng hợp pháp cho chủ xe khác.
Tất cả các thông tin này là dựa trên các dữ liệu mới nhất có sẵn trong thời gian xuất bản Sổ bảo hành và có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Bất cứ khi nào không hài lòng với chất lượng dịch vụ hay thấy xe có dấu hiệu trục trặc thì bạn hãy liên lạc ngay với những người quản lý của Đại Lý Ủy Quyền, nơi bạn mua xe. Bên cạnh đó, bạn có thể liên lạc với Công ty Cồ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam theo số điện thoại 1900561212 để nhận được sự trợ giúp kịp thời.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE

Kiểm tra kỹ Phiếu đăng ký bảo hành mà Đại Lý Ủy Quyền đã đăng ký cho xe của bạn.
Thực hiện đúng lịch bảo dưỡng định kỳ, thay thế phụ tùng, dầu nhớt, phụ kiện Chính hãng và các công việc này cần được thực hiện bởi các Đại Lý Ủy Quyền để xe ô tô của bạn được bảo hành theo quy định bảo hành xe Ôtô mới của Hyundai Thành Công.
Sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ xe ô tô khỏi phát sinh những thiệt hại lớn hơn. Khi tín hiệu đèn cảnh báo màu đỏ sáng trên bảng điều khiển và/hoặc khi phát hiện xe có hiện tượng/tiếng động bất thường, chủ xe/người điều khiển xe phải nhanh chóng dừng xe, tắt động cơ và liên lạc ngay với Đại Lý Ủy Quyền của Hyundai Thành Công để được trợ giúp kịp thời.
Chủ xe phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do việc không tuân theo cảnh báo trên mà tiếp tục vận hành xe.
Giao xe kịp thời cho Đại Lý Ủy Quyền để thực hiện những sửa chữa, bảo hành ngay khi phát hiện ra sự cố.
Lưu ý rằng bất kỳ sửa đổi, lắp đặt thêm nào trên xe ô tô của bạn cũng có thể ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động, tính an toàn, độ bền và thậm chí có thể vi phạm các quy định của Nhà nước, theo đó, chủ xe phải tự chịu trách nhiệm về các hư hỏng, thiệt hại phát sinh.
Khi phát sinh sự cố, chủ xe cần thông báo ngay cho Đại Lý Ủy Quyền của Hyundai Thành Công để nhận được tư vấn, hỗ trợ cần thiết, kịp thời. Các văn bản được lập khi phát sinh sự cố phải có chữ ký của người đại diện Đại Lý Ủy Quyền tham gia chứng kiến, kiểm tra, giám sát bởi đây là tài liệu quan trọng để xác định sự cố, hư hỏng có thuộc trường hợp được bảo hành hay không.
*** Chủ xe cần thực hiện đúng, đầy đủ các quy định nêu trên. Nếu thực hiện không đúng, đầy đủ thì Hyundai Thành Công có quyền từ chối bảo hành

BẢO HÀNH XE MỚI

PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH
Các quy định bảo hành này được áp dụng cho xe ô tô mới do Hyundai Thành Công phân phối thông qua các Đại Lý Ủy Quyền và chỉ có giá trị trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Thời hạn bảo hành đối với xe ô tô mới (thời hạn bảo hành bắt đầu tính từ ngày xe ô tô được giao cho chủ xe đầu tiên):
+ Thời hạn bảo hành xe du lịch Hyundai do HTV sản xuất lắp ráp là 5 năm hoặc 100.000km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
+  Thời hạn bảo hành cho các xe du lịch Hyundai do HTV nhập khẩu và phân phối là 3 năm hoặc 100.000km (riêng xe Creta và Stargazer nhập khẩu thời hạn bảo hành là 5 năm hoặc 100.000km) tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
+ Thời hạn bảo hành cho các xe tải nhẹ Porter do HTV sản xuất lắp ráp là 2 năm hoặc 50.000km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
*** Với các xe ô tô do Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam phân phối: Áp dụng thời hạn bảo hành như đã thông báo tại thời điểm giao xe mới.
Trong thời hạn bảo hành, HTV chịu trách nhiệm bảo hành cho mỗi chiếc xe ô tô mới được phân phối bởi các Đại Lý Ủy Quyền đối với các hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã quy định, trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đầy đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và Sổ bảo hành này.
Các sửa chữa, bảo hành phải được thực hiện bởi Đại Lý Ủy Quyền. Các Đại Lý Ủy Quyền sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các phụ tùng (chi tiết có thể tháo rời) được Đại Lý Ủy Quyền kết luận là bị hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất trong phạm vi và giới hạn bảo hành (miễn phí cả về nhân công và phụ tùng thay thế). Tất cả các phụ tùng hư hỏng đã được thay thế bằng phụ tùng mới theo điều kiện bảo hành này sẽ trở thành tài sản của HTV.
Ắc quy (Bình Điện): Ắc quy được bảo hành khi lưu kho tại đại lý là 06 tháng. Sau khi giao xe cho khách hàng, ắc quy được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lốp xe: Lốp xe được bảo hành 24 tháng hoặc 50.000km hoặc theo chiều cao gai/ hoa lốp còn trên 50% tùy điều kiện nào đến trước. Việc xem xét quyết định bảo hành lốp sẽ tuân theo các điều kiện quy định của nhà sản xuất lốp xe.
Màn hình giải trí đa phương tiện (AVN): Sửa chửa theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp
Phụ tùng thay thế theo quy định bảo hành xe ô tô mới: Phụ tùng đã được Đại Lý Ủy Quyền thay thế theo quy định bảo hành xe ô tô mới sẽ tiếp tục được bảo hành trong điều kiện xe ô tô được sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đầy đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và Sổ bảo hành này. Thời hạn bảo hành đối với phụ tùng thay thế trong trường hợp này được xác định là 06 tháng hoặc 10.000km kể từ ngày Đại Lý Ủy Quyền ký văn bản xác nhận hoàn thành sửa chữa, thay thế, tuỳ theo điều kiện nào đến trước hoặc áp dụng theo thời hạn bảo hành còn lại đối với xe ô tô mới, tuỳ theo thời hạn nào kết thúc sau.

ĐIỀU KHOẢN KHÔNG BẢO HÀNH

 1. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào xảy ra trong trường hợp xe ô tô không được bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng không đầy đủ, không đúng quy định tại Hướng dẫn sử dụng và/hoặc việc bảo dưỡng không được thực hiện bởi Đại Lý Ủy Quyền.
 2. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào xảy ra do việc sửa chữa hay điều chỉnh không tuân theo phương pháp đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và/hoặc bất cứ hư hỏng, tổn thất nào do nguyên nhân của việc sửa chữa, điều chỉnh không được thực hiện bởi Đại Lý Ủy Quyền.
 3. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào xảy ra do xe ô tô làm việc quá tải, vận hành xe trên địa hình không phù hợp, hoặc vận hành xe không theo phương pháp được quy định trong Hướng dẫn sử dụng, hoặc vượt quá giới hạn quy định (tải trọng tối đa, số lượng hành khách, tốc độ động cơ và các đặc điểm khác).
 4. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào xảy ra do việc (i) không sử dụng các phụ tùng, phụ kiện chính hãng được cung cấp bởi Đại Lý Ủy Quyền; và/hoặc (ii) sử dụng nhiên liệu không đúng chủng loại và sử dụng các loại dầu, chất bôi trơn, hoá chất không chính Hãng được cung cấp bởi Đại Lý Ủy Quyền theo quy định tại Hướng dẫn sử dụng. Các trường hợp nêu tại (i) và (ii) có thể làm giảm khả năng hoạt động và độ tin cậy của xe ô tô và Hyundai Thành Công được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
 5. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào xảy ra do việc tự ý sửa chữa, điều chỉnh, sửa đổi, biến cải, đấu nối, tháo ngắt, lắp thêm phụ tùng, phụ kiện…
 6. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho tất cả các hư hỏng do việc bảo quản xe ô tô, vận chuyển xe ô tô không đúng quy định tại Hướng dẫn sử dụng; sử dụng xe ô tô không đúng cách (đua xe, chở quá tải, đi xe vào đường ngập nước…); tai nạn, bị ngoại lực tác động hoặc các tình huống tương tự khác.
 7. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho:
  + Các phụ tùng hao mòn do sử dụng như bu-gi, các bộ lọc nhiên liệu, các lọc dầu, các bộ lọc gió, má phanh, đĩa ly hợp, bóng đèn, cầu chì, chổi thanh, cần gạt nước, dây đai.

  + Các bộ phận bằng cao su.
  + Các loại kính, gương.
  + Các dung dịch như dầu mỡ, dung dịch điện phân cho ắc quy, nước làm mát bộ tản nhiệt,…
 8. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho việc làm sạch, kiểm tra, điều chỉnh và các hạng mục bảo dưỡng định kỳ khác. Các chi phí phát sinh cho việc làm sạch, kiểm tra, điều chỉnh và bảo dưỡng định kỳ xe ô tô do Đại Lý Uỷ Quyền thực hiện sẽ do chủ xe chịu trách nhiệm.
 9. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một khoản chi phí nào để khắc phục hậu quả của việc sửa chữa, bảo dưỡng không đúng quy định đã được thực hiện trước đó. Chi phí sửa chữa này sẽ do Đại Lý Uỷ Quyền – nơi tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng không đúng quy định đó-chi trả, kể cả khi thời gian bảo hành đã hết. Chủ xe sẽ không phải trả tiền cho những công việc này.
 10. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho bất cứ một hư hỏng, tổn thất nào gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất như thảm hoạ tự nhiên (hoả hoạn, động đất, thiên tai, lũ lụt, giông bão, sấm sét, ngập nước,…); cháy nổ, va chạm, đá văng, trộm cắp hay các tình huống tương tự khác và các hư hỏng xảy ra sau đó do hậu quả của các sự kiện này; hư hỏng, tổn thất gây ra bởi khói, các chất hoá học, phân chim, nước biển, gió biển, muối, mưa axít hoặc các hiện tượng tương tự khác.
 11. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho các hiện tượng như tiếng ồn, độ rung, thấm dầu, ăn mòn, mờ sương đèn pha, giảm giá trị tự nhiên theo thời gian sử dụng,…
 12. Bảo hành sẽ không được áp dụng cho các chi phí liên quan:
  + Chi phí cho việc di chuyển, liên lạc, ở trọ, ăn uống và các chi phí phát sinh khác,… do xe hỏng tại một địa điểm cách xa Đại Lý Ủy Quyền.
  + Chi phí đền bù thời gian, thiệt hại trong kinh doanh hay chi phí thuê xe để sử dụng trong suốt thời gian sửa chữa.
  + Các chi phí hoặc thiệt hại khác (nếu có) chưa được liệt kê ở đây.

BẢO DƯỠNG

TIẾN HÀNH DỊCH VỤ TRƯỚC KHI GIAO XE:
Trước khi giao chiếc xe mới cho bạn, Đại Lý Ủy Quyền nơi bạn mua xe đã thực hiện công việc kiểm tra toàn bộ xe theo các danh mục kiểm tra của Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.
LẦN BẢO DƯỠNG ĐẦU TIÊN:
Lần bảo dưỡng định kỳ đầu tiên khi đồng hồ của xe báo đã chạy được 1.000 km hay chạy được trong vòng một tháng là nhằm đảm bảo cho chiếc xe của bạn được chăm sóc và có thể hoạt động an toàn. Nó giúp cho Đại Lý Ủy Quyền nơi bạn mua xe có thể kiểm tra chiếc xe của bạn trong giai đoạn quan trọng này và có thể tiến hành điều chỉnh cần thiết.
LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ:
Lịch bảo dưỡng được qui định trong “Sách hướng dẫn sử dụng”. Lịch bảo dưỡng này được thiết kế để giúp bạn có được một chiếc xe với hiệu suất hoạt động tốt, có độ bền và độ tin cậy lớn và đảm bảo cho quyền lợi bảo hành xe của bạn có giá trị.
Việc bảo dưỡng định kỳ cần được thực hiện bởi Đại Lý Ủy Quyền của Hyundai Thành Công.
BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐÃ HIỂU:
 1. Những điều khoản bảo hành và không được bảo hành cho một chiếc xe mới.
 2. Lịch bảo dưỡng được chỉ ra trong “Sách hướng dẫn sử dụng” phải được thực hiện đúng và đầy đủ để đảm bảo giá trị bảo hành.
Đại lý ủy quyền sẽ sẵn sàng giải thích mọi thắc mắc của bạn.